Setkání klubů RIGHT RIDERS

Federace klubů Right Riders vznikla za účelem sdružení lidí profesně blízkých, se stejným koníčkem a to jízdou na motocyklech. Není to o strojích samotných, o čem svědčí i různorodost sedlaných strojů, ale o „setkávání“. Proto se po dohodě s prezidenty klubů Right Riders Warszawa a Right Riders Lębork uskutečnilo ve dnech 23.1.2015 setkání klubů v penzionu U Rybníka v Nových Losinách, kterého se samozřejmě účastnil i klub Right Riders Hranice. Protože byl avizovaný pozdní příjezd polských klubů a našich členů z Plzně, nesl se páteční večer v neformálním duchu. Již páteční večer svědčil o přátelském prostředí. V sobotu ráno byl zahájen formální program setkání. Navštívili jsme blízký pivovar v Hanušovicích ­Holba. Následoval oběd spojený s ochutnávkou piva. Poté jsme se přesunuli do Papírny ve Velkých Losinách. Po návratu na penzion nás čekala prostřená tabule a nachystané občerstvení. Večer probíhal ve velmi přátelské a otevřené atmosféře. Následný společenský večer s tanečkem a zábavou v tomto duchu pokračoval.

Na setkání se kluby domluvily na vzniku Federace klubů, a zároveň odsouhlasily vznik nového českého klubu Right Riders Plzeň, kdy jeho zakládající členové obdrželi certifikát k oprávnění klub založit a používat společný znak.

Setkání dále určilo směr společné spolupráce. I nadále jsme připraveni do Federace motocyklových klubů pod záštitou IPA přijímat nové kluby i z dalších zemí.

Nezbývá než poděkovat členům všech tří klubů za vytvoření přátelské atmosféry, čímž byl naplněn smysl celého setkání a setkání potvrdilo, že když se chce, tak mizí společenské a národnostní rozdíly a může fungovat přátelství,­ stačí jen chtít. Klub Right Riders Hranice je v červenci 2015 pozván na společnou vyjížďku do Polské republiky, na což se již všichni těšíme.