V. sraz federace klubů Right Riders – Kamínka 2018

Ve dnech 14 – 17.6.2018 se uskutečnilo v pořadí již páté setkání klubů Right Riders, kterého se účastnili zástupci klubů RR Hranice, RR Warszava, RR Lebork a Veri Equites Plzeň. V pěkném rekreačním reálu Kamínka u obce Roštín jsme strávili příjemné 4 dny. Jako host se zahájení srazu zúčastnil vedoucí územního odboru Přerov plk. JUDr. Bc. Martin Lebduška a zástupci klubu Iron Cavalry. V následujících dnech pak přišel účastníky srazu pozdravit vedoucí IPA ÚS č. 206 Hranice Mgr. Pavel Chlápek.

Součástí srazu byly vyjížďky, v rámci kterých byl navštíven polygon továrny Tatra v Kopřivnici a nedaleké muzeum. Následující den Květná zahrada Kroměříž a motocyklové muzeum v Otrokovicích. Večer pak probíhaly soutěže a volná zábava.